5. razred

Igra spajanja parova - unutrašnji dijelovi računala - napravljeno u programu Hot Potatoes. Nove pojmove dobit ćete klikom na gumb refresh (ili pomoću tipke F5).

Igra spajanja parova - vanjski dijelovi računala - napravljeno u programu Hot Potatoes. Nove pojmove dobit ćete klikom na gumb refresh (ili pomoću tipke F5).

Memory - dijelovi račinala. (zip-pdf, 492 KB)

Asocijacije - igra asocijacija - izlazne jedinice, koristiti uz uporabu projektora. (zip-pps, 11 KB)

Asocijacije - igra asocijacija - ulazne jedinice, koristiti uz uporabu projektora. (zip-pps, 12 KB)

Tipkovnica - karte za memory. (zip-doc, 161 KB)

Svjećice - četvorke bitova - karte za igru memory ili Crni Petar (za igru memory izbaciti karticu na kojoj piše Crni Petar). (zip-pdf, 86 KB)

Domino - četvorke bitova (dekadski - binarni) - karte za igru domino. (zip-pdf, 44 KB)

Milijunaš - ponovite gradivo prvog polugodišta 5. razreda uz ovu zabavnu igru, preporučam uporabu projektora. (zip-pps, 1.63 MB)

Logo hodalica - kartice s naredbama - jedan učenik izvlači kartice i zadaje naredbe, a drugi glumi kornjaču. Obično u ovoj igri učenici sami smišljaju naredbe, no moji vole izvlačiti kartice. Brojevi su mali jer smo se igrali u učionici, ako ćete se igrati vani povećajte ih ili dodajte nove. (zip-doc, 3 KB)

Memory - osnovne naredbe u Logu. (zip-doc, 4 KB)

Memory - Logo (MSW Logo) - programi s jednom varijablom. (zip-pdf, 27 KB)

Gradovi - kartice - pretraživanje interneta - učenici izvlače kartice i traže odgovore na pitanja tipa: "Koliko grad ima stanovnika?", "Gdje se nalazi?", "Koje su mu znamenitosti?" i slično. (zip-pdf, 433 KB)

Virusi - ideja za pano (zip-jpg, 100 KB).